لمس تن تو

شهوت است و گناه

حتی اگر خدا عقدمان را ببندد..

داغیِ لبت جهنم من است

حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند..