یه روز نو یه سال نو رسیده
عطر بهار تو خونه قد کشیده
ابر کبود با سکه های بارون
داره به دست کوچه عیدی میده


بهار خانوم خسته ی راه نباشی
خانومی کردی اومدی دوباره
چتر درختو وا کن و به بارون
بگو که تا آخر شب بباره

بهار خانوم یه ساله چش به راتم
که رنگ شادی همه جا بپاشی
زمستون آی زمستون ِ غریبه
بری که صد سالِ سیا نباشی

می خوام که تُنگو جای ماهی قرمز
لب به لب از شعرای حافظ کنم
بهار خانوم بیا که پیش پاهات
ابرای سرخو، فرش قرمز کنم

عزیزتر از لحظه ی تحویل سال
وقتیه که تو دستمو بگیری
قشنگ و پر جاذبه، کوتاه و خوش
مثل یه خوابی که میای و میری

چشام به سالی که میاد روشنه
پاقدمش خیلی برام عزیزه
الهی امسال توی هیچ خونه ایی
خواب عروسکا بهم نریزه
بهار خانوم

شاعر:

احسان افشاری

قاسم افشار

علی نیک پی